Om trusseletterretning

Trusseletterretning, threat intelligence, threat intel, cyber threat intel, TI og CTI – uttrykkene brukes om hverandre, ofte med varierende innhold. Noen sidestiller det med IoC, “indicators of compromise”, tekniske indikatorer (også kalt atomiske indikatorer, f.eks. en IP-adresse, et domenenavn eller en filhash) som kan brukes til å identifisere kjent trusselaktivitet. Andre fastholder at trusseletterretning er nettopp etterretning – sammenstilt og nøye vurdert informasjon som gir retning og veiledning når man skal ta stilling til konkrete spørsmål.