Etterforskning

Bakgrunn og behov

OSINT

Typiske problemstillinger og anvendelsesområder

Bistand til generell informasjonsinnsamling og analyse

Bistand til konkrete problemstillinger