Om

Secunor AS ble startet høsten 2020 av Chris Culina, og har som formål å bistå virksomheter med rådgivning og konsulenttjenester innen cybersikkerhet og beredskap fra taktisk til strategisk nivå.

I tillegg til innsikt og oppdatert kunnskap om det generelle trusselbildet, har Secunor betydelig erfaring innen kartlegging og håndtering av statlige trusselaktører, målrettede angrep og digital spionasje. Secunor har også god erfaring med informasjonsdeling, og kan fungere som liason til myndigheter og samarbeidende virksomheter. For virksomheter som ønsker å anskaffe, bygge opp eller videreutvikle taktiske kapabiliteter som SOC, sikkerhetsovervåkning, hendelseshåndtering, teknisk analyse og trusseletterretning, kan Secunor bistå virksomheten gjennom hele prosessen, fra planlegging til operativ drift.

Riktig forankring av sikkerhetsstyringen er viktig for å gi nødvendig retning, støtte og rammer til sikkerhetsarbeidet. Uten denne forankringen er det vanskelig å få til langsiktighet i arbeidet, og innsatsen kan fort oppfattes som tilfeldig. Dette leder til suboptimal sikring av virksomhetens verdier, høyere kostnader og mangelfull rapportering til ledelsesnivået. Secunor bistår virksomheter med å etablere og forbedre sikkerhetsstyring, forankre sikkerhetsarbeidet, samt bidra til å bygge ned siloene som ofte eksisterer på områdene IT, sikkerhet og risikostyring.