Sikkerhetsrådgivning

Secunor tilbyr rådgivning og konsulenttjenester innen cybersikkerhet og beredskap for å bistå virksomheter i deres sikringsarbeid, enten det er snakk om forebygging eller håndtering av både tilsiktede og utilsiktede uønskede hendelser.

Eksempler på tjenester inkluderer:

Photo by Scott Graham on Unsplash