Sikkerhetsrådgivning

Photo by Scott Graham on Unsplash

Secunor tilbyr rådgivning og konsulenttjenester innen cybersikkerhet og beredskap for å bistå virksomheter i deres sikringsarbeid, enten det er snakk om forebygging eller håndtering av både tilsiktede og utilsiktede uønskede hendelser.

Eksempler på tjenester inkluderer:

 • Rådgivning knyttet til
  • Anskaffelser
  • Ansettelser
  • Strategiarbeid
  • Cybersikkerhet i produkt- og tjenesteutvikling
  • Sourcing
  • Sikkerhetsarkitektur
  • Dokumentasjon
  • Beredskapsplanlegging
  • Risikovurderinger
  • Trusselvurderinger
  • Sårbarhetsvurderinger
  • Modenhetsanalyse
  • Sikkerhetsrevisjon

Se også temasider om sikkerhetsovervåkning, hendelseshåndtering, trusseletterretning, trusseljakt og taktiske kapabiliteter.