Sikkerhetsrådgivning

Secunor tilbyr rådgivning og konsulenttjenester innen cybersikkerhet og beredskap for å bistå virksomheter i deres sikringsarbeid.

Vi har erfaring innen følgende områder:

  • Anskaffelser av sikkerhetsløsninger
  • Outsourcing av sikkerhetstjenester
  • Ansettelser
  • Strategiarbeid
  • Cybersikkerhet i produkt- og tjenesteutvikling
  • Sikkerhetsarkitektur
  • Beredskapsplanlegging
  • Modenhetvurdering

I tillegg har vi betydelig operativ erfaring, og kan bistå på taktisk og operasjonelt nivå innen det meste som angår forebygging, oppdagelse og håndtering av cybersikkerhetshendelser.

Pris

1.200 - 2.000 NOK per time, avhengig av erfaring, kompetanse og oppdragets art og varighet.