Trusseletterretning

Trusseletterretning har de senere årene utviklet seg til å bli et ganske hett tema. Det skyldes nok for en stor del effektiv markedsføring av det som for mange fortoner seg som en noe ugjennomtrengelig materie, men ikke utelukkende. Trusseletterretning har utvilsomt verdi flere steder i virksomhetens arbeid med håndtering av sikkerhetsrisiko.

Se gjerne bloggartikkelen Om trusseletterretning.

Trusseletterretning i sine ulike former har flere anvendelsesområder:

 • Sikkerhetsovervåkning
  • Indikatorer på kjente trusler bedrer evnen til oppdagelse
  • Kunnskap om trusselaktørenes fremgangsmåter og virkemidler (TTP) gir viktige innspill til utfordring av eksisterende overvåkning og effekten av ulike sikringstiltak
 • Hendelseshåndtering
  • Rask identifikasjon av kjent aktivitet bidrar til mer effektiv eskalering og hendelseshåndtering
 • Risikovurdering
  • Kunnskap om trusler og sårbarheter er nødvendig for å kunne lage gode risikovurderinger, enten man benytter den ene eller den andre metoden.
 • Sikkerhetsstyring og virksomhetsstyring
  • Om man selv ikke har opplevd cybersikkerhetshendeler og lidd tap, er det nyttig å kunne ta lærdom av hendelser hos andre i samme sektor. Trusseletterretning gir mange virksomheter innsikt som er nødvendig for å kunne bygge beredskapen som trengs for å håndtere cyberrisiko.

Secunor bistår virksomheter på en rekke måter relatert til trusseletterretning:

 • Analysere virksomhetens behov for trusseletterretning
 • Tilføre bestillerkompetanse
 • Implementere tekniske løsninger for utnyttelse og aktiv bruk av trusseletterretning
 • Opplæring av taktiske kapabiliteter
 • Bistand til teknisk og taktisk analyse i forbindelse med hendelseshåndtering og trusselvurdering