Trusseletterretning

Trusseletterretning har de senere årene utviklet seg til å bli et ganske hett tema. Det skyldes nok for en stor del effektiv markedsføring av det som for mange fortoner seg som en noe ugjennomtrengelig materie, men ikke utelukkende. Trusseletterretning har utvilsomt verdi flere steder i virksomhetens arbeid med håndtering av sikkerhetsrisiko.

Se gjerne bloggartikkelen Om trusseletterretning.

Trusseletterretning i sine ulike former har flere anvendelsesområder:

Secunor bistår virksomheter på en rekke måter relatert til trusseletterretning: