Føre var, etter snar eller akkurat i grevens tid?

Secunor er et konsulent- og rådgivningsfirma som bistår virksomheter
innen cybersikkerhet og beredskap – før, under og etter krise.

Siste nytt

Prometheus ransomware

I månedsskiftet mai/juni har Secunor håndtert ransomware-hendelser forårsaket av den nokså ukjente gruppa “Prometheus” for to norske virksomheter, og fått betydelig innsikt i hendelser hos andre ofre i Norge og utlandet. Prometheus er raske. Veldig raske. Inn og ut, ferdig…

Ny hverdag, nye jaktmarker

Nå er det sikkert noen år siden du vurderte hvorvidt virksomheten var sårbar for tjenestenektangrep. Det er tilfeldigvis også noen år siden tjenestenektangrep var nyhetsstoff. Det er for lengst byttet ut med løsepengevirus for massene og digital spionasje for de…

Om trusseletterretning

Trusseletterretning, threat intelligence, threat intel, cyber threat intel, TI og CTI – uttrykkene brukes om hverandre, ofte med varierende innhold. Noen sidestiller det med IoC, “indicators of compromise”, tekniske indikatorer (også kalt atomiske indikatorer, f.eks. en IP-adresse, et domenenavn eller…