Tjenester

Image Description

Når sikkerhetshendelsen er et faktum, er det viktig å reagere og starte håndteringen raskt. Rask reaksjon gir mulighet for å styre hendelsen i mest mulig ufarlig retning, og dermed begrense skadeomfanget.

Image Description

Håndtering av cybersikkerhetshendelser høres for mange ut som kaotisk krisehåndtering og brannslukking, men realiteten er ofte ganske annerledes. I starten av en sikkerhetshendelse er utfallet som regel ikke gitt.

Image Description

Secunor tilbyr rådgivning og konsulenttjenester innen cybersikkerhet og beredskap for å bistå virksomheter i deres sikringsarbeid. Vi har erfaring innen følgende områder:

Image Description

Secunor Security Operations er en SOC/MDR-tjeneste som kontinuerlig overvåker og analyserer aktivitet i virksomhetens IT-systemer, og varsler om uønsket eller mistenkelig aktivitet - 24/7/365.